Skip to product information
1 of 2

Bobomy

Yuzu Honey Syrup πŸ―πŸ‹ 1x2.5kg / 6x2.5kg

Yuzu Honey Syrup πŸ―πŸ‹ 1x2.5kg / 6x2.5kg


Regular price €38,99
Regular price Sale price €38,99
Sale Sold out
incl. Tax

Size

View full details

Experience the unique fusion of Yuzu and Honey Syrup. A citrusy-sweet delight for drinks and desserts, making every creation a harmonious and unforgettable experience! πŸ―πŸ‹πŸΉ
 
Your cart
Variant Variant total Quantity Price Variant total
Yuzu Honey Syrup 1x2.5kg
Yuzu Honey Syrup 1x2.5kg
€38,99/ea
€0,00
€38,99/ea €0,00
Yuzu Honey Syrup 6x2.5kg
Yuzu Honey Syrup 6x2.5kg
€83,99/ea
€0,00
€83,99/ea €0,00

View cart
0

Total items

€0,00

Product subtotal

incl. Tax, Shipping and discounts calculated at checkout.
View cart